Sadekov advokaadibüroo

Meeskond


Vladimir Sadekov
vandeadvokaat, juhtivpartner

Vandeadvokaat

Töökogemus


Vladimir Sadekov on advokaadibüroo „Sadekov“ asutaja ja juht. Tema juriidiline tegevus juristina algas 1998.a. Ta sai esmalt kuulsaks 2000.a., osaledes kaitsjana Giovanni Sposatto resonantsiprotsessis koos Simon Leviniga ja Andress Gorkiniga. Töötades suurtes rahvusvahelistes firmades, samuti erinevates büroodes ta sai osalemise kogemusi osaledes kommertsvaidlustes. Alates 2005.a. on tema töö põhiliseks suunaks kriminaalõigus ja kriminaalmenetlus, samuti klientide kompleksne teenindamine. Väga kuulsaks ta sai seoses eduka kaitsega „Pronksiöö“ protsessis. Peale Eestit on V. Sadekov osalenud klientide kaitsjana Saksamaal, Prantsusmaal ja Soomes.

Haridus

2005 Audentes Ülikooli õigusteaduskond, magistrikraad
2001 Concordia Rahvusvaheline Ülikooli õigusteaduskond, bakalaureusekraad

Karjäär

Alates 2010 juhtivpartner, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Vladimir Sadekov
2009 vandeadvokaat, Advokaadibüroo Leonid Olovjanisnikov
2006-2009 vandeadvokaadi vanemabi, Advokaadibüroo Leonid Olovjanisnikov
2004-2005 jurist, VS Õigusbüroo
2003-2004 jurist, Advokaadibüroo Concordia
2001-2003 jurist, AS VIM Agentuur
1999-2001 jurist, AS BI-Info

Liikmesus

Eesti Advokatuuri liige alates 2006. aastast

Keeleoskus

Vene, eesti, inglise

Tegevusvaldkonnad

 • Karistusõigus ja -kohtumenetlus
 • Väärteomenetlus
 • Võlaõigus
 • Perekonnaõigus

Urmas Arumäe
vandeadvokaat, partner

Vandeadvokaat

Töökogemus


Alustab tööd alates 01.08.2016.a.


...
Urmas Arumäe tegutseb Sadekov advokaadibüroos alates 1. augustist 2016. Varasemalt alates aastast 1995, ehk üle 20-ne aasta, on Urmas tegutsenud vandeadvokaadina ja juhtivpartnerina tema asutatud tuntud advokaadibüroodes Concordia ja Landwell. Viimati tegutses Urmas ülikooli dotsendi ameti kõrvalt oma ühe-mehe advokaadibüroos Andresson Consulting Network. Urmas on öelnud, et “vahelduseks suures büroos tegutsemisele oli üksinda toimetamine huvitav kogemus, aga liialt palju kulus klienditöö aega bürokraatiale, arvepidamisele ja aruandlusele – sellest sai mõõt täis!” Urmas on olnud ka Eesti Vabariigi justiitsminister (1994) ja Viimsi vallavanem (2005-2008), mistõttu on ta hästi kursis nii seadusloomega kui kohaliku omavalitsuse haldusmenetlusega. Urmas on märkimisväärse aja pühendanud oma teadmiste ja kogemuste edasiandmisele üliõpilastele, tegutsedes õppejõuna (dotsendina) Estonian Business School’is äriõigust õpetades. Ta on olnud oodatud lektoriks ka paljudel koolitustel. Oma teadmisi ja kogemusi on Urmas jaganud ka mitmes tema kirjutatud raamatus. Tema kui vandeadvokaadist patrooni juhendamisel on saanud tuule tiibadesse märkimisväärne hulk Eestis tuntud ja tegusaid vandeadvokaate. Ka Vladimir Sadekov, selle büroo asutaja ja juhtivpartner, on olnud käesoleva milleeniumi algusaastail Urmase õpilane ja juhendatav.

Haridus

Õigusteaduste magistrikraadile vastav kraad (LLM) Tartu Ülikool (1988);

Rahvusvahelise ärijuhtimise magister (MBA) EBS – San Francisco Ülikool (1992);

magister Euroopa Liidu õiguses (LLM) Stockholmi Ülikool – cum laude (1998)

doktor (PhD) – Estonian Business School (2010)

kultuuriloo magister (MA) – EELK Usuteaduse Instituut – cum laude (2016)

Karjäär

1987 – 1988 Pirgu Arenduskeskuse jurist ...
– 1990 jurist erinevates äriühingutes ...
1990 – 1994 õigusbüroo AS Concordia omanik, juhataja ja jurist ...
– 1994 Eesti Vabariigi justiitsminister ...
– 1999 OÜ Advokaadibüroo Concordia juhtivpartner ja vandeadvokaat ...
– 2001 OÜ Advokaadibüroo Landwell juhtivpartner ja vandeadvokaat; Pricewaterhouse Coopersi legal partner ...
– 2005 OÜ Advokaadibüroo Concordia taasasutaja ja juhtivpartner ...
1997 – 1999 Concordia Rahvusvahelise Ülikooli Eestis õigusteaduskonna professor (lepinguõigus) ...
– 2008 Estonian Business School’i kaasprofessor (äriõigus) ...
2005 – 2008 Viimsi Vallavalitsus – vallavanem ...
2007 – 2010 Harjumaa Omavalitsuste Liidu esimees ...
- tänaseni EBSi õiguse ja avaliku halduse õppetooli dotsent; EBSi Helsingi filiaali nõukoja liige ja koordinaator ...
2011 - 2016 Advokaadibüroo Andresson Consulting Network OÜ juhtivpartner ja vandeadvokaat ...
– tänaseni liitus Sadekov advokaadibürooga, partner ja vandeadvokaat

Liikmesus

Eesti Advokatuuri liige (alates 1994) Rahvusvahelise Advokaatide Assotsiatsiooni (IBA) liige Eesti Juristide Liidu liige ja algusaastail kauaaegne president Eesti Juristide Liidu õigusnõuniku 7. taseme kutsekomisjoni liige EELK XXVIII ja XXIX Kirikukogu liige ja kirikukogu abijuhataja, EELK Kirikukogu õiguskomisjoni esimees

Keeleoskus

Eesti keel

Inglise keel

Vene keel

Soome keel

Tegevusvaldkonnad

 • Ühinguõigus (äriõigus)
 • võlaõigus (sh tööõigus).
 • asjaõigus
 • perekonnaõigus
 • pärimisõigus
 • haldusõigus
 • religiooni- ja kirikuõigus/li>
 • tsiviil- ja halduskohtumeentlus

Anna Solomko
advokaat

Advokaat

Haridus

2013 Tallina Tehnika Ülikooli õigusteaduskond, magistrikraad
2011 Tartu Ülikooli õigusteaduskond, bakalaureusekraad

Karjäär

Alates 20. mai 2014 vandeadvokaadi abi, Advokaadibüroo Vladimir Sadekov
2011 - 2014 jurist, Advokaadibüroo Vladimir Sadekov
2010 - 2011 maakleri assistent, 1Partner Kinnisvara
2009 praktikant, Advokaadibüroo Leino Biin ja Partnerid
2008 praktikant, Tartu Maakohus

Liikmesus

Eesti Advokatuuri liige alates 2014. aastast

Keeleoskus

Vene, eesti, inglise, rootsi

Tegevusvaldkonnad

 • Perekonnaõigus
 • Võlaõigus
 • Tööõigus

Aleksei Vassiljev
advokaat

Advokaat

Töökogemus

Töötab Vladimir Sadekovi advokaadibüroos alates 2015. a märtsist. Varasemalt on Aleksei töötanud Maksu- ja Tolliametis maksuvõlgade sissenõudmise erimenetluse talituses juristina. 2009. aastal on tunnistatud Maksu- ja Tolliameti parimaks sissenõudjaks. Tema põhiliseks suunaks on täite- ja pankrotimenetlus, maksu- ja haldusõigus, maksumenetlus ja halduskohtumenetlus, ühinguõigus, eraõigus (sh asjaõigus, võlaõigus, tööõigus ja perekonnaõigus). Aleksei koostatud menetlusdokumente on Riigikohtus korduvalt arutatud, mille põhjal on tehtud olulisi õiguse arengut mõjutavaid otsuseid ning mis on saanud pretsedendiks madalama astme kohtutele.2007. aastal kaitses ta oma magistritöö teemal „Äriühingu juhtorgani vastutus võlausaldajate ees“. Praeguses karjääristaadiumis peab ta enda jaoks tähtsaks ühinguõigust (kommertsõigust) ning küsimusi, mis on seotud äriühingu juhatuse liikme vastutusega kreeditoride ees, mille eriliigiks on juhatuse liikme vastutus riigi e täpsemalt Maksu- ja Tolliameti ees.

Karjäär

15.09.2015 Vladimir Sadekov advokaadibüroo OÜ, advokaat;
02.03.2015 – Vladimir Sadekov advokaadibüroo OÜ, jurist;
03.03.2008 –01.03.2015 – Maksu- ja Tolliamet, jurist
01.07.2002 - 29.02.2008 – Õigusbüroo KPP Capital OÜ, jurist
03.09.2001-24.07.2002, Bi-Info AS, jurist.

Haridus

Magister. 2005 – 2007 Eraakadeemia NORD, õigusteaduskond, magistrikraad, Tallinn, Eesti
1996 - 1998 Vene Balti Instituut, õigusteaduskond, bakalaureusekraad, Tallinn, Eesti
1993 – 1996 St-Peterburi Majanduse ja Õiguse Intsituut, St Peterburg, Vene Föderatsioon

Liikmesus

Eesti Advokatuuri liige alates 2015. aastast

Keel

vene, eesti

valdkond

 • Eraõigus (sh asjaõigus, võlaõigus, tööõigus ja perekonnaõigus)
 • Täitemenetlus;
 • Pankrotimenetlus
 • Maksuõigus ja maksumenetlus
 • Halduskohtumenetlus
 • Ühinguõigus

Maria Abramenkova
advokaat

Haridus

2016 Tallinna Tehnika Ülikooli õigusteaduskond, magistrikraad
2013 Tallinna Tehnika Ülikooli õigusteaduskond, bakalaureusekraad

Karjäär

Alates 21.märts 2017 vandeadvokaadi abi, Advokaadibüroo Vladimir Sadekov
2016-2017 jurist, Kohtutäitur Katrin Velleti büroo
2013-2016 jurist, Advokaadibüroo Vladimir Sadekov
2012-2013 - assistent, Eesti Inimõiguste Keskus
2012 - assistent, Tallinna Linnavalitsus

Liikmesus

Eesti Advokatuuri liige alates 2017.aastast

Keeleoskus

Vene, eesti, inglise

Tegevusvaldkonnad

 • Täitemenetlus
 • Perekonnaõigus
 • Tööõigus
 • Võlaõigus
 • Oleg Matvejev
  jurist

  Jurist

  Vastavalt advokatuuriseaduse § 40 lg-le 3 ei osuta jurist õigusteenust. Jurist abistab advokaati

  Haridus

  Tartu Ülikool (Õigusteaduskond) 2014 - ..., magistrikraad
  Tartu Ülikool (Õigusteaduskond) 2011 - 2014, bakalaerusekraad

  Karjäär

  Vladimir Sadekovi advokaadibüroo 16.12.2014.a - ... jurist
  Vladimir Sadekovi advokaadibüroo 27.08.14 - 15.12.2014 a. praktika

  Liikmesus

  ELSA: Estonian law student´s association 2011 - ...

  Keeleoskus

  Vene, eesti, inglise

  Tegevusvaldkonnad

  • Lepinguõigus
  • Tööõigus
  • Lepinguvälised võlasuhted
  • Kinnisvaraõigus

  Aleksandra Sadekova
  raamatupidaja

  Raamatupidaja, assistent

  Haridus

  2011 Tallinna Majanduskooli majandusarvestuse ja maksunduse osakond, raamatupidamise eriala

  Keeleoskus

  Vene, eesti

  Irina Budrik
  maksukonsultant

  Maksukonsultant

  Vastavalt advokatuuriseaduse § 40 lg-le 3 ei osuta jurist õigusteenust. Jurist abistab advokaati<

  Keeled

  Vene, Eesti

  Marjel Mõis
  advokaadi assistent

  advokaadi assistent

  Haridus

  Tallinna Ülikool (Law) 2016 - ..., magistrikraad
  Tallinna Majanduskool (Õigusteenistus) 2012 - 2015, rakenduskõrgharidus

  Karjäär

  Vladimir Sadekovi advokaadibüroo 19.09.2016.a - …….. - advokaadi assistent
  Juriidiline büroo OÜ Õigus ja Kord 11.05.2015 - 29.17.2016 a. – juristi assistant
  Keskonnainspektsiooni õigusosakond 17.11.2014 – 19.12.2014 – praktikant
  Pärnu Maakohus 12.05.2014 – 22.06.2014 - praktikant

  Liikmesus

  Lapse Huvikaitse Koda 2016
  Eesti Juristide Liit 2015

  Keeleoskus

  eesti, inglise