Sadekov advokaadibüroo

Meeskond


Vladimir Sadekov
vandeadvokaat, juhtivpartner

Vandeadvokaat

Töökogemus


Vladimir Sadekov on advokaadibüroo „Sadekov“ asutaja ja juht. Tema juriidiline tegevus juristina algas 1998.a. Ta sai esmalt kuulsaks 2000.a., osaledes kaitsjana Giovanni Sposatto resonantsiprotsessis koos Simon Leviniga ja Andress Gorkiniga. Töötades suurtes rahvusvahelistes firmades, samuti erinevates büroodes ta sai osalemise kogemusi osaledes kommertsvaidlustes. Alates 2005.a. on tema töö põhiliseks suunaks kriminaalõigus ja kriminaalmenetlus, samuti klientide kompleksne teenindamine. Väga kuulsaks ta sai seoses eduka kaitsega „Pronksiöö“ protsessis. Peale Eestit on V. Sadekov osalenud klientide kaitsjana Saksamaal, Prantsusmaal ja Soomes.

Haridus

2005 Audentes Ülikooli õigusteaduskond, magistrikraad
2001 Concordia Rahvusvaheline Ülikooli õigusteaduskond, bakalaureusekraad

Karjäär

Alates 2010 juhtivpartner, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Vladimir Sadekov
2009 vandeadvokaat, Advokaadibüroo Leonid Olovjanisnikov
2006-2009 vandeadvokaadi vanemabi, Advokaadibüroo Leonid Olovjanisnikov
2004-2005 jurist, VS Õigusbüroo
2003-2004 jurist, Advokaadibüroo Concordia
2001-2003 jurist, AS VIM Agentuur
1999-2001 jurist, AS BI-Info

Liikmesus

Eesti Advokatuuri liige alates 2006. aastast

Keeleoskus

Vene, eesti, inglise

Tegevusvaldkonnad

 • Karistusõigus ja -kohtumenetlus
 • Väärteomenetlus
 • Võlaõigus
 • Perekonnaõigus

Aleksei Vassiljev
advokaat

Advokaat

Töökogemus

Töötab Vladimir Sadekovi advokaadibüroos alates 2015. a märtsist. Varasemalt on Aleksei töötanud Maksu- ja Tolliametis maksuvõlgade sissenõudmise erimenetluse talituses juristina. 2009. aastal on tunnistatud Maksu- ja Tolliameti parimaks sissenõudjaks. Tema põhiliseks suunaks on täite- ja pankrotimenetlus, maksu- ja haldusõigus, maksumenetlus ja halduskohtumenetlus, ühinguõigus, eraõigus (sh asjaõigus, võlaõigus, tööõigus ja perekonnaõigus). Aleksei koostatud menetlusdokumente on Riigikohtus korduvalt arutatud, mille põhjal on tehtud olulisi õiguse arengut mõjutavaid otsuseid ning mis on saanud pretsedendiks madalama astme kohtutele. 2007. aastal kaitses ta oma magistritöö teemal „Äriühingu juhtorgani vastutus võlausaldajate ees“. Praeguses karjääristaadiumis peab ta enda jaoks tähtsaks ühinguõigust (kommertsõigust) ning küsimusi, mis on seotud äriühingu juhatuse liikme vastutusega kreeditoride ees, mille eriliigiks on juhatuse liikme vastutus riigi e täpsemalt Maksu- ja Tolliameti ees.

Karjäär

15.09.2015 Vladimir Sadekov advokaadibüroo OÜ, advokaat;
02.03.2015 – Vladimir Sadekov advokaadibüroo OÜ, jurist;
03.03.2008 –01.03.2015 – Maksu- ja Tolliamet, jurist
01.07.2002 - 29.02.2008 – Õigusbüroo KPP Capital OÜ, jurist
03.09.2001-24.07.2002, Bi-Info AS, jurist.

Haridus

Magister. 2005 – 2007 Eraakadeemia NORD, õigusteaduskond, magistrikraad, Tallinn, Eesti
1996 - 1998 Vene Balti Instituut, õigusteaduskond, bakalaureusekraad, Tallinn, Eesti
1993 – 1996 St-Peterburi Majanduse ja Õiguse Intsituut, St Peterburg, Vene Föderatsioon

Liikmesus

Eesti Advokatuuri liige alates 2015. aastast

Keel

vene, eesti

valdkond

 • Eraõigus (sh asjaõigus, võlaõigus, tööõigus ja perekonnaõigus)
 • Täitemenetlus;
 • Pankrotimenetlus
 • Maksuõigus ja maksumenetlus
 • Halduskohtumenetlus
 • Ühinguõigus

Maria Abramenkova
advokaat

Haridus

2016 Tallinna Tehnika Ülikooli õigusteaduskond, magistrikraad
2013 Tallinna Tehnika Ülikooli õigusteaduskond, bakalaureusekraad

Karjäär

Alates 21.märts 2017 vandeadvokaadi abi, Advokaadibüroo Vladimir Sadekov
2016-2017 jurist, Kohtutäitur Katrin Velleti büroo
2013-2016 jurist, Advokaadibüroo Vladimir Sadekov
2012-2013 - assistent, Eesti Inimõiguste Keskus
2012 - assistent, Tallinna Linnavalitsus

Liikmesus

Eesti Advokatuuri liige alates 2017.aastast

Keeleoskus

Vene, eesti, inglise

Tegevusvaldkonnad

 • Täitemenetlus
 • Perekonnaõigus
 • Tööõigus
 • Võlaõigus
 • Diana Paju
  jurist

  Vastavalt advokatuuriseaduse § 40 lg-le 3 ei osuta jurist õigusteenust. Jurist abistab advokaati.

  Haridus

  Tartu Ülikool (Õigusteaduskond) 2014 - 2017, bakalaureusekraad
  Tallinna Ülikool (Õigusteaduskond) 2017 - ... magistrikraad

  Karjäär

  27.06.2016.a - 24.07.2016.a praktika Tartu Arestimajas
  01.10.2016 - 25.12.2016 õigusnõustaja Tartu Ülikooli Üliõpilaste Õigusbüroo
  01.06.2017 - 30.06.2017 praktika Tartu Ringkonnaprokuratuur
  03.07.2017 - 28.07.2017 praktika advokaadibüroo LMP
  07.08.2017 - ... jurist advokaadibüroo Vladimir Sadekov

  Liikmelisus

  ELSA: Estonian law student´s association 2015 - ...

  Keeleoskus

  Vene, Eesti, Inglise

  Tegevusvaldkonnad

  • Karistusõigus ja -kohtumenetlus
  • Perekonnaõigus
  • Lepinguõigus
  • Lepinguvälised võlasuhted

  Elina Mizerova
  jurist

  Vastavalt advokatuuriseaduse § 40 lg-le 3 ei osuta jurist õigusteenust. Jurist abistab advokaati.

  Haridus

  Tartu Ülikool (Õigusteaduskond) 2016 - ... bakalaureusekraad

  Karjäär

  25.09.2017 - 15.12.2017a. praktika Eesti Juristide Liidus
  06.11.2017 – 10.03.2018 praktika advokaadibüroo Vladimir Sadekov
  26.03.2018 - ... jurist advokaadibüroo Vladimir Sadekov

  Liikmelisus

  ELSA: Estonian law student´s association 2017 - ...

  Keeleoskus

  Vene, Eesti, Inglise

  Tegevusvaldkonnad

  • eraõigus (sh asjaõigus, võlaigus ja perekonnaõigus)
  • täitemenetlus
  • pankrotimenetlus

  Aleksandra Sadekova
  raamatupidaja

  Raamatupidaja, assistent

  Haridus

  2011 Tallinna Majanduskooli majandusarvestuse ja maksunduse osakond, raamatupidamise eriala

  Keeleoskus

  Vene, eesti

  Irina Budrik
  maksukonsultant

  Maksukonsultant

  Vastavalt advokatuuriseaduse § 40 lg-le 3 ei osuta jurist õigusteenust. Jurist abistab advokaati<

  Keeled

  Vene, Eesti

  Tuuli Allikberg Heeney
  sekretär