Sadekov advokaadibüroo

Meeskond


Vladimir Sadekov
vandeadvokaat, juhtivpartner

Vandeadvokaat

Töökogemus


Vladimir Sadekov on advokaadibüroo „Sadekov“ asutaja ja juht. Tema juriidiline tegevus juristina algas 1998.a. Ta sai esmalt kuulsaks 2000.a., osaledes kaitsjana Giovanni Sposatto resonantsiprotsessis koos Simon Leviniga ja Andress Gorkiniga. Töötades suurtes rahvusvahelistes firmades, samuti erinevates büroodes ta sai osalemise kogemusi osaledes kommertsvaidlustes. Alates 2005.a. on tema töö põhiliseks suunaks kriminaalõigus ja kriminaalmenetlus, samuti klientide kompleksne teenindamine. Väga kuulsaks ta sai seoses eduka kaitsega „Pronksiöö“ protsessis. Peale Eestit on V. Sadekov osalenud klientide kaitsjana Saksamaal, Prantsusmaal ja Soomes.

Haridus

2005 Audentes Ülikooli õigusteaduskond, magistrikraad
2001 Concordia Rahvusvaheline Ülikooli õigusteaduskond, bakalaureusekraad

Karjäär

Alates 2010 juhtivpartner, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Vladimir Sadekov
2009 vandeadvokaat, Advokaadibüroo Leonid Olovjanisnikov
2006-2009 vandeadvokaadi vanemabi, Advokaadibüroo Leonid Olovjanisnikov
2004-2005 jurist, VS Õigusbüroo
2003-2004 jurist, Advokaadibüroo Concordia
2001-2003 jurist, AS VIM Agentuur
1999-2001 jurist, AS BI-Info

Liikmesus

Eesti Advokatuuri liige alates 2006. aastast

Keeleoskus

Vene, eesti, inglise

Tegevusvaldkonnad

 • Karistusõigus ja -kohtumenetlus
 • Väärteomenetlus
 • Võlaõigus
 • Perekonnaõigus

Urmas Arumäe
vandeadvokaat, partner

Vandeadvokaat

Töökogemus


Alustab tööd alates 01.08.2016.a.


...
Urmas Arumäe tegutseb Sadekov advokaadibüroos alates 1. augustist 2016. Varasemalt alates aastast 1995, ehk üle 20-ne aasta, on Urmas tegutsenud vandeadvokaadina ja juhtivpartnerina tema asutatud tuntud advokaadibüroodes Concordia ja Landwell. Viimati tegutses Urmas ülikooli dotsendi ameti kõrvalt oma ühe-mehe advokaadibüroos Andresson Consulting Network. Urmas on öelnud, et “vahelduseks suures büroos tegutsemisele oli üksinda toimetamine huvitav kogemus, aga liialt palju kulus klienditöö aega bürokraatiale, arvepidamisele ja aruandlusele – sellest sai mõõt täis!” Urmas on olnud ka Eesti Vabariigi justiitsminister (1994) ja Viimsi vallavanem (2005-2008), mistõttu on ta hästi kursis nii seadusloomega kui kohaliku omavalitsuse haldusmenetlusega. Urmas on märkimisväärse aja pühendanud oma teadmiste ja kogemuste edasiandmisele üliõpilastele, tegutsedes õppejõuna (dotsendina) Estonian Business School’is äriõigust õpetades. Ta on olnud oodatud lektoriks ka paljudel koolitustel. Oma teadmisi ja kogemusi on Urmas jaganud ka mitmes tema kirjutatud raamatus. Tema kui vandeadvokaadist patrooni juhendamisel on saanud tuule tiibadesse märkimisväärne hulk Eestis tuntud ja tegusaid vandeadvokaate. Ka Vladimir Sadekov, selle büroo asutaja ja juhtivpartner, on olnud käesoleva milleeniumi algusaastail Urmase õpilane ja juhendatav.

Haridus

Õigusteaduste magistrikraadile vastav kraad (LLM) Tartu Ülikool (1988);

Rahvusvahelise ärijuhtimise magister (MBA) EBS – San Francisco Ülikool (1992);

magister Euroopa Liidu õiguses (LLM) Stockholmi Ülikool – cum laude (1998)

doktor (PhD) – Estonian Business School (2010)

kultuuriloo magister (MA) – EELK Usuteaduse Instituut – cum laude (2016)

Karjäär

1987 – 1988 Pirgu Arenduskeskuse jurist ...
– 1990 jurist erinevates äriühingutes ...
1990 – 1994 õigusbüroo AS Concordia omanik, juhataja ja jurist ...
– 1994 Eesti Vabariigi justiitsminister ...
– 1999 OÜ Advokaadibüroo Concordia juhtivpartner ja vandeadvokaat ...
– 2001 OÜ Advokaadibüroo Landwell juhtivpartner ja vandeadvokaat; Pricewaterhouse Coopersi legal partner ...
– 2005 OÜ Advokaadibüroo Concordia taasasutaja ja juhtivpartner ...
1997 – 1999 Concordia Rahvusvahelise Ülikooli Eestis õigusteaduskonna professor (lepinguõigus) ...
– 2008 Estonian Business School’i kaasprofessor (äriõigus) ...
2005 – 2008 Viimsi Vallavalitsus – vallavanem ...
2007 – 2010 Harjumaa Omavalitsuste Liidu esimees ...
- tänaseni EBSi õiguse ja avaliku halduse õppetooli dotsent; EBSi Helsingi filiaali nõukoja liige ja koordinaator ...
2011 - 2016 Advokaadibüroo Andresson Consulting Network OÜ juhtivpartner ja vandeadvokaat ...
– tänaseni liitus Sadekov advokaadibürooga, partner ja vandeadvokaat

Liikmesus

Eesti Advokatuuri liige (alates 1994) Rahvusvahelise Advokaatide Assotsiatsiooni (IBA) liige Eesti Juristide Liidu liige ja algusaastail kauaaegne president Eesti Juristide Liidu õigusnõuniku 7. taseme kutsekomisjoni liige EELK XXVIII ja XXIX Kirikukogu liige ja kirikukogu abijuhataja, EELK Kirikukogu õiguskomisjoni esimees

Keeleoskus

Eesti keel

Inglise keel

Vene keel

Soome keel

Tegevusvaldkonnad

 • Ühinguõigus (äriõigus)
 • võlaõigus (sh tööõigus).
 • asjaõigus
 • perekonnaõigus
 • pärimisõigus
 • haldusõigus
 • religiooni- ja kirikuõigus/li>
 • tsiviil- ja halduskohtumeentlus

Ilja Sipari
vandeadvokaat

Enne Eesti Advokatuuri astumist töötas AS-ides SEB Pank ja SEB Liising, esindades AS-i SEB Pank ja AS-i SEB Liising arvukates kohtuvaidlustes ja maksejõuetusmenetlustes (sh pankroti- ja täitemenetlustes). Ilja’l on laialdased kogemused refinantseerimistehingute nõustamises.

Haridus

2012: Tartu Ülikooli õigusteaduskond, magistrikraad
2008: Tartu Ülikooli õigusteaduskond, bakalaureuse kraad
2003: Sisekaitseakadeemia Politseikolledž (vanempolitseiametniku kvalifikatsioon)

Karjäär

Alates 03.2018: Advokaadibüroo Vladimir Sadekov, vandeadvokaat
2015-2018: Advokaadibüroo Leonid Olovjanišnikov, advokaat
2009-2015: AS SEB Pank, kõrgendatud äririski divisjon, järelevalve juriidilise osakonna jurist
2007-2009: If P&C Insurance AS, regressnõuete menetleja
2005-2007: Elcoteq Tallinn AS, sisejuurdluste spetsialist
2003-2005: Ida Politseiprefektuuri Jõhvi politseiosakonna kriminaalosakonna jälitustalituse politseiinspektor
1998-2000: Rahuoperatsioonidekeskus (kaks rahuvalvemissiooni Bosnia ja Hertsegoviinas)

Liikmelisus

Alates 09.2015: Eesti Advokatuur

Keeled

Eesti, vene, inglise

Tegevusvaldkonnad

 • Asjaõigus
 • Võlaõigus
 • Tsiviil- ja halduskohtumenetlus
 • Maksejõuetusmenetlus
 • Karistusõigus ja kriminaalkohtumenetlus

Aleksei Vassiljev
advokaat

Advokaat

Töökogemus

Töötab Vladimir Sadekovi advokaadibüroos alates 2015. a märtsist. Varasemalt on Aleksei töötanud Maksu- ja Tolliametis maksuvõlgade sissenõudmise erimenetluse talituses juristina. 2009. aastal on tunnistatud Maksu- ja Tolliameti parimaks sissenõudjaks. Tema põhiliseks suunaks on täite- ja pankrotimenetlus, maksu- ja haldusõigus, maksumenetlus ja halduskohtumenetlus, ühinguõigus, eraõigus (sh asjaõigus, võlaõigus, tööõigus ja perekonnaõigus). Aleksei koostatud menetlusdokumente on Riigikohtus korduvalt arutatud, mille põhjal on tehtud olulisi õiguse arengut mõjutavaid otsuseid ning mis on saanud pretsedendiks madalama astme kohtutele.2007. aastal kaitses ta oma magistritöö teemal „Äriühingu juhtorgani vastutus võlausaldajate ees“. Praeguses karjääristaadiumis peab ta enda jaoks tähtsaks ühinguõigust (kommertsõigust) ning küsimusi, mis on seotud äriühingu juhatuse liikme vastutusega kreeditoride ees, mille eriliigiks on juhatuse liikme vastutus riigi e täpsemalt Maksu- ja Tolliameti ees.

Karjäär

15.09.2015 Vladimir Sadekov advokaadibüroo OÜ, advokaat;
02.03.2015 – Vladimir Sadekov advokaadibüroo OÜ, jurist;
03.03.2008 –01.03.2015 – Maksu- ja Tolliamet, jurist
01.07.2002 - 29.02.2008 – Õigusbüroo KPP Capital OÜ, jurist
03.09.2001-24.07.2002, Bi-Info AS, jurist.

Haridus

Magister. 2005 – 2007 Eraakadeemia NORD, õigusteaduskond, magistrikraad, Tallinn, Eesti
1996 - 1998 Vene Balti Instituut, õigusteaduskond, bakalaureusekraad, Tallinn, Eesti
1993 – 1996 St-Peterburi Majanduse ja Õiguse Intsituut, St Peterburg, Vene Föderatsioon

Liikmesus

Eesti Advokatuuri liige alates 2015. aastast

Keel

vene, eesti

valdkond

 • Eraõigus (sh asjaõigus, võlaõigus, tööõigus ja perekonnaõigus)
 • Täitemenetlus;
 • Pankrotimenetlus
 • Maksuõigus ja maksumenetlus
 • Halduskohtumenetlus
 • Ühinguõigus

Maria Abramenkova
advokaat

Haridus

2016 Tallinna Tehnika Ülikooli õigusteaduskond, magistrikraad
2013 Tallinna Tehnika Ülikooli õigusteaduskond, bakalaureusekraad

Karjäär

Alates 21.märts 2017 vandeadvokaadi abi, Advokaadibüroo Vladimir Sadekov
2016-2017 jurist, Kohtutäitur Katrin Velleti büroo
2013-2016 jurist, Advokaadibüroo Vladimir Sadekov
2012-2013 - assistent, Eesti Inimõiguste Keskus
2012 - assistent, Tallinna Linnavalitsus

Liikmesus

Eesti Advokatuuri liige alates 2017.aastast

Keeleoskus

Vene, eesti, inglise

Tegevusvaldkonnad

 • Täitemenetlus
 • Perekonnaõigus
 • Tööõigus
 • Võlaõigus
 • Oleg Matvejev
  jurist

  В соответствии со ст. 40 ч 3 Закона об адвокатуре, юрист не оказывает правовой помощи. Юрист осуществляет помощь адвокату.

  Образование

  Tartu Ülikool (Õigusteaduskond) 2011 - 2014, степень бакалавра
  Tartu Ülikool (Õigusteaduskond) 2014 - ... магистратура

  Карьера

  C 27.08.14 - 15.12.2014 a. практика в адвокатское бюро Vladimir Sadekov
  С 16.12.2014.a - ... юрист в адвокатское бюро Vladimir Sadekov

  Членство

  С 2011 года - ELSA: Estonian law student´s association

  Языки

  Русский, эстонский, английский

  Сферы деятельности

  • Трудовое право
  • Право недвижимости
  • Договорное право
  • Внедоговорные обязательства

  Diana Paju
  jurist

  Vastavalt advokatuuriseaduse § 40 lg-le 3 ei osuta jurist õigusteenust. Jurist abistab advokaati.

  Haridus

  Tartu Ülikool (Õigusteaduskond) 2014 - 2017, bakalaureusekraad
  Tallinna Ülikool (Õigusteaduskond) 2017 - ... magistrikraad

  Karjäär

  27.06.2016.a - 24.07.2016.a praktika Tartu Arestimajas
  01.10.2016 - 25.12.2016 õigusnõustaja Tartu Ülikooli Üliõpilaste Õigusbüroo
  01.06.2017 - 30.06.2017 praktika Tartu Ringkonnaprokuratuur
  03.07.2017 - 28.07.2017 praktika advokaadibüroo LMP
  07.08.2017 - ... jurist advokaadibüroo Vladimir Sadekov

  Liikmelisus

  ELSA: Estonian law student´s association 2015 - ...

  Keeleoskus

  Vene, Eesti, Inglise

  Tegevusvaldkonnad

  • Karistusõigus ja -kohtumenetlus
  • Perekonnaõigus
  • Lepinguõigus
  • Lepinguvälised võlasuhted

  Elina Mizerova
  jurist

  Vastavalt advokatuuriseaduse § 40 lg-le 3 ei osuta jurist õigusteenust. Jurist abistab advokaati.

  Haridus

  Tartu Ülikool (Õigusteaduskond) 2016 - ... bakalaureusekraad

  Karjäär

  25.09.2017 - 15.12.2017a. praktika Eesti Juristide Liidus
  06.11.2017 – 10.03.2018 praktika advokaadibüroo Vladimir Sadekov
  26.03.2018 - ... jurist advokaadibüroo Vladimir Sadekov

  Liikmelisus

  ELSA: Estonian law student´s association 2017 - ...

  Keeleoskus

  Vene, Eesti, Inglise

  Tegevusvaldkonnad

  • eraõigus (sh asjaõigus, võlaigus ja perekonnaõigus)
  • täitemenetlus
  • pankrotimenetlus

  Aleksandra Sadekova
  raamatupidaja

  Raamatupidaja, assistent

  Haridus

  2011 Tallinna Majanduskooli majandusarvestuse ja maksunduse osakond, raamatupidamise eriala

  Keeleoskus

  Vene, eesti

  Irina Budrik
  maksukonsultant

  Maksukonsultant

  Vastavalt advokatuuriseaduse § 40 lg-le 3 ei osuta jurist õigusteenust. Jurist abistab advokaati<

  Keeled

  Vene, Eesti

  Tuuli Allikberg Heeney
  sekretär

  Catryna Kandla
  vandeadvokaadi assistent

  Vandeadvokaadi assistent

  Haridus

  Tallinna Majanduskool (õigusassistent) 2016 - 2018

  Karjäär

  01.08.2017 - 12.11.2017 praktika STK õigusbüroos
  13.11 - 30.11.2017 praktika advokaadibüroo Vladimir Sadekov
  01.12.2017 - ... vandeadvokaadi assistent advokaadibüroo Vladimir Sadekov

  Liikmelisus

  ELSA: Estonian law student´s association 2018 - ...

  Keeleoskus

  Eesti, Inglise

  Tegevusvaldkonnad

  • Perekonnaõigus