Sadekov advokaadibüroo

Lepinguvälised kohustused


Tsiviilõiguslikud kohustused, mis tekivad ühe poole poolt teisele poolele kahju tekitamisest (delikt), alusetust rikastumisest, asjaajamisest volituseta võõras huvis. Antud asjaolude tekkimise aluseks ei ole poolte kokkulepe.

Vaata veel