Sadekov advokaadibüroo

Ekspertiis kriminaalmenetluses


Ekspertiisi viiakse läbi lähtudes tõendamise vajadusest, menetleja määruse alusel.

Ekspert on isik, kes rakendab käesolevas seadustikus sätestatud juhtudel ja korras ekspertiisi tehes mitteõiguslikke eriteadmisi. Ekspertiisi määramisel eelistab menetleja kohtueksperti ning riiklikult tunnustatud eksperti, kuid eksperdiks võib määrata ka muu asjakohaste teadmistega isiku.