Sadekov advokaadibüroo

Ettevõtlusvormid Eestis?


Äriseadustikuga on ette nähtud järgmised õiguslik-korralduslikud vormid:

1 Füüsilisest isikust ettevõtja. Minimaalne osakapital (EUR) 0, osanike vastutus- kogu oma isikliku varaga, esindusõigus- omanikul, minimaalne osanike arv- 1. Registreerimise võimalused- notariaalselt, elektroonilisel viisil.

2 OÜ. Minimaalne osakapital (EUR) 2500* (võib ka osakapitalita), osanike vastutus- kogu ettevõtte varaga, esindusõigus- juhatuse liikmetel, minimaalne osanike arv- 1. Registreerimise võimalused- notariaalselt, elektroonilisel viisil.

3 AS. Minimaalne osakapital (EUR) 25 000, osanike vastutus- kogu ettevõtte varaga, esindusõigus- osanikel, minimaalne osanike arv- 2. Registreerimise viisid- notariaalselt, elektroonilisel viisil.

4 Täisühing. Minimaalne osakapital tehakse kindlaks osanike vahel põhikirjaga, osanike vastutus- kogu oma isikliku varaga, esindusõigus- osanikel, minimaalne osanike arv- 2. Registreerimise viisid: notariaalselt, elektroonilisel viisil.

5 Usaldusühing. Minimaalne osakapital tehakse kindlaks osanike vahel põhikirjaga, osanike vastutus- ainuomanik- isikliku varaga, usaldusosanik- sõltuvalt sissemakse suurusest, esindusõigus- ainuosanikel, minimaalne osanike arv- 2. Registreerimise viisid- notariaalselt, elektroonilisel viisil.

6 Tulundusühistu. Minimaalne osakapital (EUR) 2500, osanike vastutus- kogu ettevõtte varaga, esindusõigus- juhatuse liikmetel, minimaalne osanike arv- 5. Registreerimise viisid- notariaalselt.

Kõik need ettevõtted võib jaotada kolmeks grupiks sõltuvalt vastutusest: täieliku vastutusega, segavastutusega, piiratud vastutusega.