Sadekov advokaadibüroo

Ettevõtte aruandlus


Ettevõtja on kohustatud esitama registripidajale dokumendid, mis on vajalikud sissekande tegemiseks ning teised seadusega ettenähtud dokumendid, samuti allkirjade näidised. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus majandusaasta aruande raamatupidamise seaduses sätestatud korras. Pärast majandusaasta aruande koostamist esitab juhatus selle viivitamata audiitorile. Majandusaasta aruanne ning esitatavad dokumendid, samuti andmed, mis on sätestatud äriseaduses, kasumi jaotamise või kahjumi katmise ettepanekuga, samuti volitus esitamaks nimetatud dokumendid ning andmed, esitatakse äriregistrisse elektroonilisel viisil antud korra alusel.