Sadekov advokaadibüroo

Ettevõtte juhtivad organid


Ettevõtte juhtorganid on Üldkoosolek, Nõukogu ja Juhatus.

Üldkoosolek on ettevõtte kõrgeim juhtimise organ. Nõukogu planeerib aktsiaseltsi tegevust ja korraldab aktsiaseltsi juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Kontrolli tulemused teeb nõukogu teatavaks üldkoosolekule. Juhatus esindab ettevõtte ärihuve ning juhib neid.

Osaühingus peab olema nõukogu, kui see on ette nähtud osaühingu põhikirjaga.

Eesti ettevõtte juhtivaks ning esindavaks organiks on Juhatus. Juhatuse liikmed valitakse ja kutsutakse tagasi osanike poolt ning see toimib kooskõlas Eesti äriseadustikuga. Samuti tegeleb juhatus igapäevaste toimingutega. Juhatuse liige ei pea olema ettevõtte osanik. Juhatuse liikmeteks võivad olla füüsilised isikud, residendid ning mitteresidendid.