Sadekov advokaadibüroo

Kas kahju tekitaja peab alati vastutama kahju tekitamise eest?


Kahju tekitaja ei kanna vastutust kahju tekitamise osas, kui ta tõendab, et kahju ei olnud tekitatud tema süü tõttu, kui seaduses pole sätestatud teisiti. Kahju tekitamise suuruse määramisel arvestatakse muu hulgas tema olukorda, vanust, haridust, teadmisi, oskusi ning teisi omadusi.

Kui isiku vanus on kuni 14-aastat, siis vastutust kannavad sõltumata süüst tema vanemad või eeskostja.

Vanemad või eestkostja kannavad sõltumata enda süüst samuti ka kahju selle eest, mis oli tekitatud teisele isikule vanuses alates 14 kuni 18-aastat, kui nad ei tõenda, et nende poolt oli sooritatud kõik mõistlikult sõltuv kahju ennetamise suhtes.

Isik oli olukorras, kus ta ei suutnud saada aru oma tegude tähendusest või neid juhtida.

Alkoholi- või narkojoove, samuti psühhotroopsete ainete tarbimisel tekkinud kahju vabandatavust arvestatakse ainult sel juhul, kui kahju tekitaja sattus sellisesse olukorda kellegi teise süül, mitte enda.

Isik, kes kooskõlas käesoleva paragrahvi osadega 1 ja 2 ei kanna vastutust tekitatud kahju eest, kannab siiski vastutust kahju tekitamise eest, kui tema vabastamine vastutusest oli ebaaus kannatanu seisukohast arvestades: kahju tekitaja vanuse, arengu, psüühilise seisu, toimepandud teo liigi, poolte majanduslikku olukorda arvesse võttes, sealhulgas arvestades isiku sõltumatust ning teisi asjaolusid.