Sadekov advokaadibüroo

Kas kahtlustataval võib olla õigus mitte anda tunnistusi ning keelduda ütluste andmisest?


KrMS § 34 kohaselt kahtlustataval on õigus teada kahtlustuse sisu ja anda selle kohta ütlusi või keelduda ütluste andmisest. See tähendab, et ütluste andmisest keeldumise puhul kahtlustatavat ei ole võimalik sundida või kasutada teisi sunnimeetmeid tunnistuste saamiseks. Kui kahtlustatav keeldub menetlejatega suhtlemisest, siis keegi ei saa teda selleks sundida.