Sadekov advokaadibüroo

Kas on piirangud kinnisasja objekti soetamise välismaa isikute, seal hulgas juriidiliste isikute poolt?


Euroopa Majanduspiirkonnas asuvatele kodanikele ei ole piiranguid. Kolmandate riikide (sh Venemaa) ja halli passi omanikele piirangud on.

Näiteks on olemas kinnisvara ostmise keeld mitmetes asulates, mis on Venemaa piiri juures. Põllumajandus- ja metsamaad saab soetada vaid konkreetse Eesti regiooni maavanema nõusolekul, ning seda ka tingimusel, et

А) kui te elasite eestis vähem, kui 6 kuud
ning
B) kui teie ettevõte toimis Eesti territooriumil mitte vähem, kui 1 aasta.