Sadekov advokaadibüroo

Kas on vaja tasuda makse kinnistu objekti müümiselt?


Tulumaksuga reeglina maksustatakse füüsilisele isikule kuuluva kinnistu objekti müügilt saasus tulu

Tulumaksuna reeglina ei maksustada füüsilise isiku müüdav kinnistu, kui

А) oluliseks osaks on eluruum, mida maksumaksja kuni müümiseni kasutas oma elukohana;

B) eluruum ja selle juurde kuuluv maa on läinud maksumaksja omandisse ostueesõigusega erastamise teel ning kinnistu suurus ei ületa 2 hektarit;

C) suvila või aiamaja on maksumaksja omandis olnud üle kahe aasta ning kinnistu suurus ei ületa 0,25 hektarit.

Seaduses on lahti kirjutatud ka muid spetsiifilisemaid juhtumeid, millal füüsiline isik ei pea maksma nimetatud maksu.

Kui te müüsite ära üht korterit ja teile kuulub teine korter, mida te kavatsete müüa kahe aasta jooksul peale esimese korteri müüki, teil tuleb siis tasuda tulumaksu.

Mis puudutab aga käibemaksu, siis maksukohustuslased ei tasu seda juhul, kui need kasutasid kinnistu objektit ja tasuvad juhul, kui see on vastomandatud kinnistu.