Sadekov advokaadibüroo

Kas on võimalik iseendal hakkama saada kohtus seoses elatise väljamõistmisega?


Kui lapsevanem soovib nõuda minimaalset alimentide summat, siis tal piisab nõudevormi täitmisest kohtu kodulehel, kus tuleb sellele digitaalselt allkirjastada ning esitada kohtule. Kui lapsevanem soovib nõuda suurt summat, siis tal on kohustus esitada tõendid (tsekid, väljavõtted jne), mis viitavad, et kulutused lapsele on suuremad, kui minimaalne summa.

Samuti tuleb märkida, et hagejaks antud küsimuse osas on laps, mitte lapsevanem- tema seaduslik esindaja.