Sadekov advokaadibüroo

Kas politsei poole võib pöörduda ka mõnes teises keeles, mitte riigikeeles?


Kuna riik tagab ja garanteerib seaduse ülimuslikkust ning kõigi õiguste ning vabaduste tagamist, siis isik, kelle suhtes oli sooritatud kuritegu, omab seda õigust ning riigil on kohustus algatada kriminaalmenetlust. Ametlikuks keeleks asjaajamises kriminaalmenetluses on eesti keel. Samas, juhindudes KrMS paragrahvile 10 menetlusosalisele ja kohtumenetluse poolele, kes ei valda eesti keelt, tagatakse tõlgi abi. Kõik dokumendid, mille lisamist kriminaal- ja kohtutoimikusse taotletakse, peavad olema eestikeelsed või tõlgitud eesti keelde.