Sadekov advokaadibüroo

Kas te võite, olles kannatanu, nõuda kriminaalasja materjalidega tutvumist?


Vastavalt KrMS §-le 38 kannatanul on õigus, muu hulgas ka esitada tõendeid, taotlusi ja kaebusi, tutvuda menetlustoimingu protokollidega  ning teha menetlustoimingu tingimuste, käigu ja tulemuste ning protokolli kohta avaldusi, võtta osa kohtulikust arutamisest, samuti tuleb arvestada ka teiste KrMS § 38 nimetatud õigustega.