Sadekov advokaadibüroo

Kas ühisvara võib jagada teisel viisil, mitte ühesugustes osades?


Kui midagi varast kuulub ühe abielupoole lahusvara hulka, siis selle kasutusõigus läheb üle ühe abikaasale ning jagamisele ei kuulu.

Abikaasa lahusvara moodustavad:

Sõltuvalt ühisvara tekkimise ajast (kuni 2010 aasta ning hiljem) võib tekkida põhjus vara võrdsetes osades jagamise printsiibist kõrvalekaldumiseks.