Sadekov advokaadibüroo

Kas võib jagada võlgu?


Ühisvaral lasuvad kohustused täidetakse vara jagamise käigus või jagatakse abikaasade vahel sarnaselt muu varaga.

Lähtudes Riigikohtu praktikast antakse eelis kohustuste täitmisele, mitte nende jagamisele abielupoolte vahel, s.t abikaasad tasuvad võlgnevused võlausaldaja, näiteks panga ees ning sellega vabanevad solidaarkohustuse ees. Kui tegemist on laenuga eluaseme ostmiseks, siis eluase müüakse ning sellega kaetakse laen.

Siiski kohustuste jaotus võib toimuda ka teisel viisil. Võlad võivad jääda ühele abielupoolele, samuti pank võib anda nõusolekut võla jagamiseks võrdseteks osadeks abikaasade vahel.