Sadekov advokaadibüroo

Kas võib nõuda kahju hüvitamist kriminaalmenetluses?


Kui kuriteo käigus Teile oli tekitatud kahju, siis teil on õigus nõuda kahju hüvitamist, kasutades selleks asjakohaseid meetmeid kohtueelses menetluses. Hiljem, kohtumenetluse staadiumis selliseid hagisid esitada ei tohi. Kui koos kuriteoga oli saadetud korda ka tervise kahjustus, siis peaks läbima meditsiinilise läbivaatuse ning fikseerima kahju dokumentaalselt. Kui on tekitatud materiaalne kahju, siis on vajalik mõelda tekkinud kahju suuruse dokumentaalsele tõendamisele. Kui Teile on lisaks kõigele tekitatud ka moraalse kahju, siis tuleks pöörata tähelepanu nõude põhjendamisele.