Sadekov advokaadibüroo

Kas võib vanemat ilma jätta õigustest suhelda lapsega?


Lapsevanemad, kes on omavahel abielusuhtes, omavad võrdset õigust hoolitsemiseks lapse eest. Kui lapsevanemad, kasutades ühist lapse eest hoolitsemise õigust, ei jõua üksmeelele seoses lapse eest hoolitsemisega, siis lapsevanema poolt esitatud hagi alusel saab kohus anda selles asjas otsuste vastuvõtmise õiguse ühele lapsevanemale. Olukorras, kus antakse otsuste vastuvõtmise õigust ühele vanemale võib kohus piirata otsuste tegemise õigusi või panna lapsevanemale, kellele jääb see õigus, lisaks kohustusi.