Sadekov advokaadibüroo

Kes võib olla kriminaalasjas kaitsja?


Vastavalt KrMS §-le 42 kriminaalasjas võib olla kaitsja:

Kriminaalmenetluses võivad kaitsja valida kahtlustatav, süüdistatav ja süüdimõistetu kas isiklikult või teise isiku vahendusel. Kaitsja määrab uurimisasutus, prokuratuur või kohus, kui: