Sadekov advokaadibüroo

Kohustuslikud asutamise dokumendid


Selleks, et lisada osaühing äriregistrisse, juhatus peab esitama äriregistrile avalduse. Avaldusele lisatakse asutamisleping, koosseis, panga kinnitus osakapitali tasumise osas (kui asutamislepingu järgi on kohustuslik seda teha makse enne osaühingu sisse kandmiseks äriregistrisse), nimed- iga osaniku isiku- või registrikood, samuti iga isiku nominaalne osakapitali suurus, kõigi juhatuse liikmete nõusolek olemaks juhatuse liige ning kinnitus selles osas, et ei esine olukordi, mis kooskõlas seadusega välistavad võimaluse olla juhatuse liige, ning lisaks teised seadusega ettenähtud dokumendid.