Sadekov advokaadibüroo

Kuidas eristada töölepingut käsutuslepingust ning töövõtulepingust?


Töölepingu kohta sätestatut ei kohaldata juriidilise isiku juhtorgani liikme ega välismaa äriühingu filiaali juhataja lepingule. Töölepingu korral töösuhte organiseerimise eest vastutab tööandja, käsunduslepingu puhul käsundisaaja organiseerib ise tööprotsessi. Töövõtulepingu puhul töötaja samuti täidab täielikult töökohustusi ning toodab toodangut ise.

Tööleping on alati tasuline leping, käsunduslepingu puhul tasu makstakse kokkuleppe puudumisel mõistlik tasu.