Sadekov advokaadibüroo

Kuidas esitada apellatsiooni?


Kui kohtumenetluse pool esimese astme kohtu otsusega ei nõustu, on tal õigus esitada apellatsioon. Apellatsiooni esitanud kohtumenetluse pool on apellatsioonimenetluses apellant. Apellatsiooni saab esitada nii isiklikult kui ka kaitsja vahendusel.

Apellatsiooni ei saa esitada süüdistatav lühimenetluses ja kiirmenetluses tehtud õigeksmõistva kohtuotsuse peale; prokuratuur lühimenetluses ja kiirmenetluses tehtud süüdimõistva kohtuotsuse peale; käskmenetluses tehtud kohtuotsuse peale; kokkuleppemenetluses tehtud kohtuotsuse peale, v.a. 2.jao 9.peatüki sätete rikkumisega seotud juhtumid; prokuratuur prokuröri süüdistusest loobumise alusel tehtud õigeksmõistva kohtuotsuse peale.