Sadekov advokaadibüroo

Kuidas esitada kassatsiooni?


Kohtumenetluse poolel on õigus esitada kassatsiooni, kui  tema huvides või tema vastu on kasutatud apellatsiooniõigust.

Kohtumenetluse poolel on kassatsiooniõigus kui tema huvides või tema vastu on kasutatud apellatsiooniõigust; ringkonnakohus on maakohtu otsust muutnud või on selle tühistanud.

Kannatanul ja tsiviilkostjal on kassatsiooniõigus tsiviilhagisse puutuvas osas.

Kassatsiooni esitamise õigus on

Kassaator on kassatsiooni esitanud või seda Riigikohtu istungil toetav prokurör ja advokaat.

Kassatsioonimenetluse pool on kassaator ja prokuratuur. Teine kassatsiooniõigust omav isik on kohtumenetlusepooleks siis, kui Riigikohus peab vajalikuks tema osavõtu kohtuistungist. Kui kassatsiooni esitab teine isik, siis kassatsioonimenetluse pooleks on ka süüdistatava kaitsja, keda puudutab kassatsioon.