Sadekov advokaadibüroo

Kuidas käituda, kui abikaasa ei ole nõus lahutusega?


Tuleb pöörduda kohtusse. Vastavalt Perekonnaseaduse §-le 65 abielu võib lahutada ühe abikaasa hagi alusel teise abikaasa vastu. Abielu lahutatakse kohtus, kui abikaasad vaidlevad abielu lahutamise või lahutusega seotud asjaolude üle või kui perekonnaseisuasutus ei ole pädev abielu lahutama.