Sadekov advokaadibüroo

Kuidas määrata õiglane alimentide suurus?


Elatisraha, mida makstakse lapse ülalpidamiseks. Ülalpidamise suurus määratakse kindlaks ülalpidamist saama õigustatud abikaasa tavapärasest eluvajadusest lähtudes ning arvestades ka abikaasade varalist seisundit ja elutingimusi abielu ajal. Ülalpidamise kindlaksmääramisel arvestatakse kõik õigustatud isiku elulised vajadused, sealhulgas kulusid, mis on seotud lapse võimekusega ning haridusega, samuti kulusid, mis kaasnevad lapse kasvatamisega.