Sadekov advokaadibüroo

Kuidas makstakse välja dividende?


Eestis dividendidelt võetakse maha tulumaksu, makstes seda välja nii residentidele, kui ka mitteresidentidele. Sealjuures, ettevõte, kes tegeleb tulu jagamisega, omab õigust erinevate maksude korvamiseks, mis on tema poolt tasutud ükskõik mis riigis seoses jagamiseks mineva tulu saamisega.

Alates 2015. aastast makstes välja dividende tasutakse käibemaks suuruses 20/80 neto dividendi summast.

Valmistades ette otsust tulu jaotuseks, tuleb pidada silmas, et dividendidega kaasnev käibemaksukohustus peab mahtuma vaba kapitali raamidesse.

Käibemaksu ei võeta dividendidelt, mis on saadud tütarettevõtte kaudu, mille asukont asub Euroopa Majanduspiirkonnas või Šveitsis, kui mitte vähem kui 10% tütarettevõtte aktsiatest või häältest kuulub Eesti ettevõttele. Samuti dividendidelt, mis on saadud tütarettevõtetest, mis asuvad kolmandates riikides, kui vähem, kui mitte vähem kui 10% tütarettevõtte aktsiatest või häältest kuulub Eesti ettevõttele ning kui on kinni peetud või tasutud käibemaksu.

Käibemaksust vabastamist ei kohaldata, kui dividendid on saadud ettevõtetelt, kes asuvad maksuvabades piirkondades (Off Shore).

Lisaks sellele on saadav käibemaksu krediit, kui dividendid on välja makstud tulust, mis on teenitud kuni 2000 aastani ning kui tulu, mis on saadud Eesti ettevõttele ei laiene maksusoodustused.