Sadekov advokaadibüroo

Kuidas sundida võlgnikku täitma oma kohustusi?


Võlgniku suhtes võib rakendada seaduses sätestatud õiguskaitsevahendeid. Kui võlgnik on kohustust rikkunud, võib võlausaldaja: nõuda kohustuse täitmist; oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda; nõuda kahju hüvitamist; taganeda lepingust või öelda leping üles; alandada hinda; rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist.

Kui ei ole võimalik lahendada probleeme kohtuväliselt kasutades ametlikke pretensioone ning läbirääkimisi, siis tuleks pöörduda kohtusse hagiavaldusega võlgniku vastu.