Sadekov advokaadibüroo

Kuidas toimub lahutus välismaalasest isikuga?


Vastavalt TsMS § 102 lg 2 p 1 Eesti kohus võib lahutada abielu, kui vähemalt üks abikaasadest on Eesti kodanik või oli kodanik abielu sõlmimise hetkel.

Järelikult, kui abikaasad soovivad lahutada abielu ning eelpool nimetatud sätted on järgitud, siis tuleb pöörduda kohtusse hagiavaldusega abielu lahutamiseks.