Sadekov advokaadibüroo

Leppetrahv


Leppetrahv on lepingus ettenähtud lepingut rikkunud lepingupoole kohustus maksta lepingupoolele lepingus määratud rahasumma. Leppitrahvi kohta sätestatut kohaldatakse ka teole, mille lepingut rikkunud lepingupool peab kahjustatud lepingupoole huvides tegema.

Leppetrahvi kokkuleppimisel kohustuse rikkumise puhuks võib kahjustatud lepingupool lisaks leppetrahvile nõuda ka kohustuse täitmist. Kohustuse täitmist ei või lisaks leppetrahvile nõuda, kui leppetrahv lepiti kokku mitte kohustuse täitmisele sundmiseks, vaid kohustuse täitmise asendamiseks.