Sadekov advokaadibüroo

Mida teha, kui asi, kus Te olete kannatanu, on lõpetatud?


Kui peale kriminaalasja algatamist lõpetati see seoses kuriteokoosseisu puudumisega, kannatanul on võimalus pöörduda prokuratuuri kaebusega seoses asja lõpetamisega. Asja algatamise staadiumis menetlejad olukorras, kus esinevad kahtlused, peavad juhinduma printsiibist in dubio pro duriore, millest tulenevalt kahtlused tõlgendatakse menetlejate kasuks. Järgnevalt, tehes kindlat uurimise tööd, kõrvaldamata kahtlused tõlgendatakse kahtlustatava kasuks lähtuvalt põhimõttest in dubio pro reo.