Sadekov advokaadibüroo

Mida teha, kui lapse isa ei pea oma last üleval?


Olukorras, kus abikaasa või lapsevanem ei täida oma kohustusi seoses lapse ülalpidamisega, siis isik, kes omab õiguslikku alust, omab õigust elatise nõudmiseks kohtu kaudu. Kui lapsevanem ei osale lapse kasvatuses ning ei toeta last rahaga, siis lapsel on õigus kohtu otsusele saamaks igakuiselt elatist suuruses mitte vähem, kui pool minimaalsest palgast, mis on sätestatud Eesti Vabariigi seadusandluses. Eestis on võimalik nõuda elatist kohtu kaudu kahel võimalusel:

1 vastava avalduse täitmisega veebilehel www.e-toimik.ee

2 Kohtusse hagi esitamine alimentide nõudmiseks.