Sadekov advokaadibüroo

Mida teha, kui menetleja ei algata asja seoses Teie avaldusega?


Menetleja algatab kriminaalasja juhul, kui teos on kuriteo tunnused. Teisisõnu teod vastavad mingisuguse kuriteo koosseisu dispositsioonile, mis on sätestatud karistusseadustikus.

Kaebus asja algatamiseks peab üldjuhul minimaalselt sisaldama endas viidet nendele faktidele ning asjaoludele, mis moodustavad kogumis inkrimineeritud kuritegu. Kui kaebuses ei ole kajastatud peamised põhjused või kui need põhjused ning nende kirjeldused ei osuta kuriteole, siis asja ei algatata.

Kui Teie poolt on koostatud kaebus, kuid asja ei ole algatatud, siis Teil on õigus pöörduda prokuratuuri selleks, et kaevata edasi asja mittealgatamine, samuti riigiprokuratuuri, kui keeldumine tuli ringkonnaprokuratuuri poolt. Asja algatamisest keeldumist riigiprokuratuuri poolt kaevatakse edasi ringkonnakohtusse advokaadi vahendusel.