Sadekov advokaadibüroo

Mida teha kui pole vahendeid palgata lepingulist kaitsjat?


Kui isikul pole rahalisi vahendeid ega soovi palgata lepingulist kaitsjat, siis tal on õigus pöörduda isiku poole, kes viib läbi uurimust, nõudega esitada temale kaitstjat riigi õigusabi korras. Määratud kaitsja on kohustatud osalema kriminaalmenetluses kriminaalasi lõppemiseni kassatsioonkorras, lepinguline kaitsja võib omal algatusel keelduda kaitsekohustuse võtmisest või loobuda võetud kaitsekohustustest kui kahtlustatav või süüdistatav on esitanud nõude, mille täitmiseks peab kaitsja rikkuma seadust või kutse-eetika nõudeid või kaitsekohustuste täitmine selle kaitsja poolt rikuks kaitseõigust