Sadekov advokaadibüroo

Mida teha, kui Te olete kuriteos kannatanu?


Kõige esimeseks, mida peab tegema, tuleb pöörduda politseisse või prokuratuuri. Kui koos kuriteoga oli tekitatud tervisekahju, siis on tarvis läbida meditsiinilist ülevaatust ning dokumentides fikseerida kahju. Kui on tekitatud materiaalne kahju, siis on vajalik mõelda kahju suuruse tõendamisest ning ka seda fikseerida dokumentides. Kui Teile on tekitatud ka moraalne kahju, siis tuleb pöörata tähelepanu nõude põhjendamisele. Igal juhul on vajalik algatada kahju nõudmist kohtueelses menetluses.