Sadekov advokaadibüroo

Mida teha, kui teilt nõutakse liiga suuri alimente?


Vanemate erineva sissetuleku ja varalise seisundi korral osaleb aga kumbki vanem lapse ülalpidamises vastavalt vanemate sissetulekute ja varalise seisundi proportsioonile.

Kui üks lapsevanem nõuab teiselt ebamõistlikult suuri alimente, siis esiteks ta on kohustatud tõendama kulutusi, mis olid tehtud lapsele ning esitama tsekke, väljavõtteid ning muud dokumentatsiooni. Riigikohus on korduvalt öelnud, et samuti tuleb meeles pidada seda, et lapsele tehtud kulutused peavad vastama tema esmastele (igapäevastele) vajadustele, st kulud söögile, eluasemele, riietele jne. Teised kulutused peavad olema kooskõlas põhjendatud vajadustega ning lapse huvidega (näiteks kulutused erinevatele huviringilele, kursustele jne)