Sadekov advokaadibüroo

Mida võib endaga kaasa tuua lepingu rikkumine?


Ühe poole poolt lepingu rikkumisel võib teine pool kasutada õiguskaitsevahendeid, näiteks nõuda kohustuse täitmist; oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda; nõuda kahju hüvitamist; taganeda lepingust või öelda leping üles; alandada hinda; rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist.