Sadekov advokaadibüroo

Millist tähendust omab kinnistusraamat ning missugust informatsiooni ta sisaldab?


Kinnistusraamat sisaldab järgmist liiki informatsiooni: kes on kinnistu omanik, kas on seatud mingid koormised objektile, kas kolmandatel isikutel on kinnistu suhtes mingisugused õigused, kas on käimas vaidlused kinnistu suhtes.

Asjaõigused tekivad, muutuvad ning lõppevad sissekandega antud registrisse ning nendele andmetele tugineb kolmas isik tehes tehingut konkreetse kinnistuga.

Lisaks asjaõigustele kinnistusraamatusse kantakse järgmised kirjed:

Kinnistusraamatut ei tohi mitte mingil juhul ajada segamini maakatastriga, mis on tehniline register, milles kajastuvad maamõõtmise tulemused, andmed maa loodusliku seisundi, väärtuse ja tegeliku kasutamise kohta. Katastriandmed on esitatud ka kaardi kujul.

  1. Kas võib osta objekti, mis ei ole veel ehitatud?

Antud juhul kehtib abstraktsiooniprintsiip, mille järgi võlaõigusliku lepingu kehtivus ei sõltu asjaõigusliku lepingu kehtivusest.

Asjaõiguslik leping (ehk käsutustehing) on suunatud kinnisasja üleandmisele. See sõlmitakse siis, kui objekt on juba valmis.

Kohustustehingut võib sõlmida juba enne objekti ehituse alustamist.

  1. Kas on vajalik kontrollida kinnistu soetamise ajalugu?

Jah, on vaja. See aitab välja selgitada, kas objektil on asjaõiguslikud koormised (hüpoteek, servituut, pandiõigus jne) antud asjaolude väljaselgitamine on vajalik tulevikus võimalike tekkida võivate vaidluste osas kinnistu suhtes.