Sadekov advokaadibüroo

Mis aja vältel on võimalik jagada ühisvara?


Omandiõigusest tuleneva väljaandmisnõude ning perekonna- ja pärimisõigusest tuleneva nõude aegumistähtaeg on 30 aastat nõude sissenõutavaks muutumisest, s.t ühisvara režiim poolte vahel on lõppenud.