Sadekov advokaadibüroo

Mis on hoonestusõigus?


Hoonestusõigus peetakse uueks eraldi kinnisasjaks. Hoonestusõigus saab olla võõrandatud ning koormatud. Objekt, mis ehitatakse hoonestusõigusele tuginedes, kuulub järgmisele hoonestajale.
Arendaja positsioon annab ühelt poolt õigust omada ehitist, teiselt poolt õigust kasutada maad, kui arendaja ei saa maatüki omanikuks.
Hoonestusõiguse alaterminiks saab lugeda korteri hoonestusõigust, mille omaduseks on see, et selle õiguse koosseisu kuulub koos reaalse ehitisosaga ainult kujuteldav ehitsosa, mitte kujuteldav maatüki osa.

Hoonestusõigus tekib hoonestusõiguse seadmise lepingu alusel.

Hoonestusõigus saab käibes olla vaid tähtajatult.

Kui kinnisvaraobjektile on juba sätestatud hoonestusõigus, siis ei tohi veel ühte hoonestusõigust objektile kehtestada. Koos sellega ainult hoonestusõigust võib sätestada mitmele kinnisvaraobjektile. (üldine hoonestusõigus)