Sadekov advokaadibüroo

Mis on lepinguline kahju?


Kahju, mis on tekitatud lepingulise suhte raamides ning mis sai tekkida võlasuhtest tuleneva kohustuse täitmata jätmisel või mittekohasel täitmisel, sealhulgas täitmisega viivitamisel.