Sadekov advokaadibüroo

Mis on lepinguväline kahju?


Lepinguväline kahju on kahju, mis on tekitatud õigusvastaste tegudega ühe isiku poolt teisele.

Kahju tekitamine on õigusvastane eelkõige siis, kui see tekitati:

 1) kannatanu surma põhjustamisega;
2)
 kannatanule kehavigastuse või tervisekahjustuse tekitamisega;
3)
 kannatanult vabaduse võtmisega;
4)
 kannatanu isikliku õiguse rikkumisega;
5)
 kannatanu omandi või sellega sarnase õiguse või valduse rikkumisega;
6)
 isiku majandus- või kutsetegevusse sekkumisega;
7)
 seadusest tulenevat kohustust rikkuva käitumisega;
8)
 heade kommete vastase tahtliku käitumisega.

Lepinguvälise kahju tekitamise kohustused tekivad peale fakti, et kahju on tekitatud, mitte lepingu rikkumise tõttu.