Sadekov advokaadibüroo

Mis on trahvisanktsioonid?


Lepingus fikseeritud trahvi viisid ning suurused, mida kohaldatakse isikutele, kes rikuvad endale lepinguga võetud kohustusi ning tingimusi. Kõige tihedamini rakendatakse trahvisanktsioone tellimuste täitmata jätmisel või mittenõuetekohasel täitmisel, töögraafiku mittejärgimisel, samuti toodete, kauba või teenuse madala kvaliteedi korral ning teiste kahju liikide tekitamisel.