Sadekov advokaadibüroo

Mis on tühine tehing?


Tehingu tühisus tähendab selle täielikku kehtetust. See on kehtiva seadusandluse tõsise rikkumise tulemus. Näiteks on tühine selline tehing, mis ei vasta seadusandlusele või teistele õigusaktisele, tehingu kindlale vormile, vastuolus avaliku korra huvidega ning moraaliga, aga samuti näilised ning teeseldud tehingud ning muud tehingud, mis on sooritatud täielikult teovõimetu isiku poolt.