Sadekov advokaadibüroo

Mis on valekaebus?


Valekaebuseks on teadlikult moonutatud või teadlikult mittevastava informatsiooni edastamine, mis süüdistab isikut, kes tegelikkuses ei omanud antud süüdimõistvas tegevuses mitte mingisugust seost. Selline tegevus on vastavalt KarS §-le 319 süütegu, kui valekaebus oli tehtud menetlusasutusse või prokuratuuri. Erinevalt eelmisest seaduse redaktsioonist, valekaebuse inkrimineerimiseks ei ole nõutav enam hoiatus vastutuse ees valekaebuse esitamise eest.