Sadekov advokaadibüroo

Missugused on alused töölepingu lõpetamiseks tööandja poolt?


Selleks peab olema mõjuv põhjus.

Tööandja poolt võib selleks olla majanduslik põhjus. (järsk majanduslangus, pankrot)

Töötajat võib vallandada sõltumata tema süüst kõige enne olukordades, kui ta ei saanud hakkama katseaja vältel oma ülesannetega, kui tema tervis kooskõlas seadusega ei võimalda tal tööd teha. Töötaja vallandamine tervislikel põhjustel on võimalik, kui tööülesannete täitmine on raskendatud 4 kuu jooksul, teiste sõnadega töötajat ei saa vallandada, kui ta lühiajaliselt ei saa hakkama oma kohustustega.

Samuti võib töötajat vallandada selle tõttu, et ta ei ole pikka aega tulnud toime tööülesannete täitmisega ebapiisava tööoskuse, töökohale sobimatuse või kohanematuse tõttu, mis ei võimalda töösuhet jätkata (töövõime vähenemine). Antud juhul seadus ei anna selgepiirilisi raame, seetõttu tuleks igas olukorras eraldi vaadata. Heaks näiteks on antud juhul situatsioon, kus töötaja peaks juhendama kollektiivi, kuid ei saa hakkama sellega seoses grupisisese halva suhtega.

Töötajat võib vallandada, kui ta korduvalt ignoreerib tööandja korraldusi, ilmud töökohale ebakaines olekus, varastab, rikub tööandja reputatsiooni, ning teistel seadusega ettenähtud juhtudel.
Seadus näeb ette avatud nimekirja põhjustest, mis osas töötajat võib vallandada, kui ei ole võimalik töösuhte jätkamine kindlal põhjusel.