Sadekov advokaadibüroo

Missugused on katseaja erisused töösuhtes?


Katseaeg on seaduse järgi vaikimisi 4 kuud. Katseaeg vähemalt 8 kuulise töösuhte puhul peab olema mitte rohkem kui pool töösuhte kestvusest. Pooltel on õigus kokku leppida katseaja ärajätmise või selle vähendamise osas. Katseaja puhul kehtib lihtsustatud protseduur töölepingu ülesütlemiste suhtes. Katseaeg on välja mõeldud töötaja tervise, teadmiste, oskuste, võimete ja isikuomaduste hindamiseks