Sadekov advokaadibüroo

Missugused on tööaja arvestamise võimalused ning kuidas veel saab klassifitseerida tööaega?


1 Tööandja on kohustatud pidama tööaja arvestust.

Eristatakse tööaja arvestamist päevadena, vastavalt millele tööaja arvestamise aluseks on tööpäev või summeeritud töö arvestamine, kus tööaeg jagatakse ebakorrapäraselt töö arvestamise perioodil.

2 Eristatakse täistööaeg (8 tundi päevas või 40 tundi nädalas), lühendatud tööaeg vastavalt seadusele alaealistel ning haridustöötajatel.

Tööandja võib kokku leppida töötajaga osalises tööajas, arvestades seadustest tulenevaid omapärasid.

Tööandja ja töötaja võivad kokku leppida, et töötaja kohustub tegema tööd üle kokkulepitud tööaja (ületunnitöö). Kokkuleppeline ületunnitööaeg vaba aja asemel tasustatakse 1,5 kordselt võrreldes tavatööajaga. Rasedatelt, noortelt ning mitmetelt teistelt isikutelt ei tohi nõuda ületunnitöö tegemist.

Kui tööaeg langeb ööajale (kell 22.00 kuni 6.00), maksab tööandja töö eest 1,25-kordset töötasu, kui ei ole lepitud kokku, et töötasu sisaldab tasu ööajal töötamise eest.