Sadekov advokaadibüroo

Missugusel juhul on võimalik nõuda kahju hüvitamist?


Kahju hüvitamise nõue võib olla esitatud võlgnikule, välja arvatud juhul, kui võlgnik ei vastuta kohustuse rikkumise eest või kahju ei kuulu seaduses sätestatud juhtudel hüvitamisele.

Kui kohustus on täidetud osaliselt, siis võlausaldaja saab nõuda kahju hüvitamist täies ulatuses ainult sel juhul, kui tal puudub mõistlik huvi osalise täitmise vastu. Kõik üleantu osalise täitmise juures peab sellisel juhul kuuluma tagastamisele.