Sadekov advokaadibüroo

Missuguses vormis peab olema sõlmitud tööleping?


Töölepingut loetakse sõlmituks, kui pooled on jõudnud kokkuleppele kõigi oluliste küsimuste osas, mis reguleerivad töösuhteid.

Kui tööleping, mis kestab pikemalt kui 2 nädalat, ei ole sõlmitud kirjalikult, siis Tööinspektsioonil on õigus määrata trahvi seaduse mittejärgimise eest. Antud nõuet töölepingu vormi osas ei rakendata, kui töölepingu kestus ei ületa kahte nädalat. Töölepingu kirjaliku vormi nõuete mittejärgimine ei too kaasa töölepingu tühisust.