Sadekov advokaadibüroo

Missugustel tingimustel on soovitatav sõlmida töötajaga saladuse hoidmise kohustuse kokkulepet, samuti konkurentsipiirangu kokkulepet?


1 Töötajapoolne fikseeritud kohustus säilitada tootmise ning ärisaladust aitab kaitsta tööandja õigustatud huve: pooled võivad kokku leppida saladuse hoidmise rikkumisega kaasnevat leppetrahvi, mis ei välista võimalust esitada kahju hüvitamise nõuet osas, mida leppetrahv ei kata.

2 Konkurentsipiirangu eesmärk on majandusliku eesmärgi kaitsmine, mille säilitamisele on tööandjal õigustatud huvi.

Töösuhte lõpetamisel töötajaga konkurentsipiirangu kokkulepe kehtib kuni aasta, kui see on fikseeritud kirjalikult ning tööandja maksab peale töölepingu lõppemist igakuiselt mõistlikku tasu.

Antud kokkuleppe lõpetamiseks kehtivad kindlad nõuded.