Sadekov advokaadibüroo

Missugustel tingimustel on soovitatav sõlmida töötajaga varalise vastutuse kokkuleppe?


Varalise vastutuse kokkuleppega võtab töötaja sõltumata süüst vastutuse temale tööülesannete täitmiseks antud vara säilimise eest.

Selle kokkuleppe eesmärk seisneb ka selles, et tööandja saab garantiid selles osas, et töötajale usaldatud vara või rahalised vahendid tööülesannete jaoks säiliksid samas suuruses nagu nende saamise hetkel.

Antud kokkulepe on õigustatud näiteks töökohtades, kus töötaja peab vastutama kauba liikumise eest või raha olemasolust kassas.